Sushi thăn nội ủ sốt tương Nhật, mù tạt ngâm chua [Akami Zuke Sushi, pickle wasabi -9pcs]

520,000