Cơm tô lườn cá ngừ vây xanh cháy cạnh [Seared Hon-Chutoro don]

475,000