Cơm tô cá hồi Na Uy cháy cạnh, trứng cá hồi [Seared Salmon-Ikura don]

215,000